M+D PLAST

Výrobca plastových komponentov

Spoločnosť M+D plast, s.r.o. bola založená v roku 2006 na pokrytie dopytu po plastových komponentoch pre automobilový priemysel. Hlavnou činnosťou je produkcia sortimentu pomocou hydraulických vstrekovacích lisov, ktoré sú ďalej spracované zákazníkmi predovšetkým na uchytenie či vedenie okien v karosérii. S narastajúcim dopytom sa prevádzka rozšírila o ďalšie vstrekovacie lisy, inú činnosť súvisiacu s výrobou plastových dielov a z kapacitných dôvodov bola presídlená do väčšej výrobnej haly. Spoločnosť sa dlhodobo snaží o trvalo udržateľný rozvoj v oblastiach kvality, životného prostredia, bezpečnosti pri práci a spokojnosti zákazníkov, ktorých požiadavky patria medzi hlavné priority.

POLITIKA A CIELE

Spoločnosť uplatňuje a udržuje systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO 9001:2015. Neustále zvyšuje efektívnosť výrobných procesov a metód prostredníctvom najvhodnejších technologických riešení. Vo vzťahu k zákazníkom prezentuje vysokú kvalitu práce a schopnosť zabezpečenia ich požiadaviek v celom rozsahu. Okrem iného vyhovuje ďalším požiadavkám v základných riadiacich procesoch vyplývajúce z normy VDA 6.

Platné právne predpisy dodržuje i v oblasti životného prostredia. Snaží sa o kontinuálne zlepšovanie ochrany životného prostredia zvyšovaním ekologických výrobných procesov a šetrným zaobchádzaním s odpadmi. V súčasnosti sa pripravuje na prijatie systému environmentálneho manažérstva podľa medzinárodných požiadaviek ISO 14001:2015.

Referencie

referencie

Technológie

Všetok sortiment sa produkuje pomocou vysokovýkonných hydraulických vstrekovacích lisov od renomovaných výrobcov. (Krauss Maffei 500, 250, 250, 200, 150, Engel 80)

referencie

ČINNOSŤ

Naše portfólio tvorí vyše 80 druhov plastových dielov. Jeho súčasťou sú vodiace lišty slúžiace na vedenie okien v stĺpiku auta, piny a klipy, ktorých úlohou je uchytenie okien v karosérii. Výrobky nie sú priamo viditeľné. V niektorých prípadoch je zrejmý náznak tvaru. Okrem toho máme v ponuke i spotrebný tovar v podobe rôznych prísaviek, nadstavcov na primovacie fľaše, tlmiace štuple na vozíky. Na výrobu dielov sa používajú rôzne druhy plastov, predovšetkým technické polyméry, akými sú napr. polypropylén (PP), polyamid (PA), polyoxymetylén (POM), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), polybutylen-tereftalát (PBT) a farbivá. Okrem procesu vstrekovania je naša činnosť zameraná aj na nanášanie lepiacej zmesi na vodiace lišty, zatláčanie matíc a aplikácia výsekov na výlisky.

stroj

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Princípy zodpovedného podnikania sú spoločnosťou uplatňované nie len voči zákazníkom, ale i zamestnancom a komunitám. Spoločnosť sa zároveň dlhodobo snaží o trvalo udržateľný rozvoj, s ktorým súvisí i eliminácia negatívnych vplyvov a dopadov na životné prostredie.

Spoločnosť sa podieľa na finančnej podpore regionálnych podujatí predovšetkým v oblasti športu a vzdelávania. Finančnú pomoc poskytla občianskemu združeniu POMOCNÍČEK a NO Vstúpte, ktoré pomáhajú handicapovaným deťom. Okrem iného podporila aj OZ Citrónky a TJ Záhoran Jakubov. Finančne prispela i na športové podujatia v Malackách ako dziMÄ Skate contest či Turnaj generácií v hádzanej.

KONTAKT

Priemyselná 5871
901 01 Malacky,
Slovenská Republika
tel./fax: +421 34 77 87 000
mobil: +421 948 518 398
e-mail: mdplast@mdplast.sk


IČO: 45933073
IČ DPH: SK2023151614